Ang mga Wala sang Ngalan*

jflpic

JOSE F. LACABA | Jose Maria Flores Lacaba, Jr., better known as Jose F. Lacaba, is a Filipino poet, journalist and screenwriter.

Ang mga Wala sang Ngalan
Nahibal-an na lang naton
Ang ila nga mga ngalan
Kon sila ang wala na.
Pero samtang sila nagakabuhi,
Sila ang mga wala sang ngalan,
Wala sang hitsura nga madali tandaan.
Wala sila ginaimbitar
nga magdiskurso sa plasa,
Wala ginapublisar sang pahayagan
Ang ila mga laragway,
Kag kon masumalang mo sa dalan,
Bisan ano nga pamada ang gamit nila
Indi ka makabalikid.

Sila ang wala sang mga ngalan,
Wala sang hitsura nga madali tandaan,
Pero sila ang nagapadalagan
Sa motor sang kahublagang mapanghilway.
Sila ang mga tiil nga nagmartsa
Sa mga karsada nga nakudalan
Sang alambreng tunukon,
Sila ang mga butkon nga nagabayaw-habyog
Sang mga bandera sang panghimakas
Sa atubang sang batuta kag bala,
Sila ang mga kamumuo nga nag-alsa
Sang sulo nga nagadaba-daba
Sa madulom nga gab-i sang diktadurya,
Sila ang mga tingog nga nagsinggit
Sang “Katarungan! Kahilwayan!”
Kag nagkanta sang “Bayan Ko”
Sa tuno sang nagaribok.

Sa EDSA sa isa ka bulan sang Pebrero,
Sila ang nagdala sang mga anak
Kag nagbalon sang mga sanwits
Kag nag-atubang sa mga tangke
Nga wala sang armas kundi pangamuyo,
Samtang yara sa sulod sang kampo,
Nagpaamulya ang mga upisyal
Nga armado sang Uzi.

Wala sila sang mga ngalan,
Wala sang hitsura nga madali tandaan,
Ini ang ordinaryong pumuluyo,
Pangbala sang kanyon kag tuluk-on sang bibi,
Nga pasensyoso maghulag kag mahipos
Nga naghulugpong
Kag maisog nga nagbato
Bisan nagakurog sa nerbiyos,
Bisan ginabayo ang dughan.

Wala sila sang mga ngalan,
Wala sang hitsura nga madali tandaan,
Pero sila nagaalagad sa pumuluyo
Bisan wala ginakuhaan sang retrato,
Bisan wala ginsab-itan sang medalya,
Bisan wala ginaatubang sang pangulo.
Sila ang nagaalagad sa pumuluyo,
Wala sang ginahandum nga kalipay o padya
Kundi gamay nga kan-on kag sud-an,
Gamay nga pagakitaan,
Bubong nga wala ginatuluan sang ulan,
Bayu nga indi gision,
Ang hilway nga maglakat
sa karsada kada gab-i
Nga wala ginasitsitan sang pulis
Agud busision ang unod sang bag,
Isa ka buasdamlag nga may
paglaum nga masanag
Para sa kaugalingon kag sa mga anak,
Isa ka kabuhi nga dungganon
Bisan wala sang ngalan,
Bisan wala sang hitsura nga madali tandaan.

* Orihinal ni Jose F. Lacaba; ginsalin sa Hiligaynon ni Ruben A. Saluta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s