Ang mga Wala sang Ngalan*

Ang mga Wala sang Ngalan Nahibal-an na lang naton Ang ila nga mga ngalan Kon sila ang wala na. Pero samtang sila nagakabuhi, Sila ang mga wala sang ngalan, Wala sang hitsura nga madali tandaan. Wala sila ginaimbitar nga magdiskurso sa plasa, Wala ginapublisar sang pahayagan Ang ila mga laragway, Kag kon masumalang mo sa…

Babayi ang nagakahul–an

Ang kakulangon kag kawad-on sang trabaho Nga sa kababainhan ginadingot sang gobyerno Mabiktima sang pagpa-migos kag pagpang-abuso Sa mga lugar nga kon sa diin sila nagapang-empleyo Ang iban mapilitan sa pagprostitute Bangod sa pagpangabuhi nga tuman ka pura-ot Kag madamo man sa kababainhan ang nagaabrod Bisan pa nga may kinagamo sa iban nga pungsod Sa…

Bangon sa Pagpakigbato sang Kinamatarung!

Ang pungsudnon nga minorya Nga sang mga kadutaan nagapanag-iya May duna nga Sistema kag kultura Nga mainuswagon kun wala ginapunggan Kag sang duta sila ginaagawan Katulad sining mga tumandok Nga ginatunto kag ginalimbungan Ginaagaw ang duta nila nga ginapanag-iyahan Ang gobyerno wala sang kinamatarung Nga ang dutang tumandok ila nga agawon Ang nagakatabo sa pongsudnon…